ἀείδω

ἀείδω
ᾰείδω (ἀείδω, -ει; -ων; -ειν· impf. ᾰειδε), ἄειδον: fut. med. pro act. ἀείσομαι, -εται codd.: aor. ἀεῖσαι: pass. ἀείδεται; -όμενον: impf. ᾰείδετο.)
a sing abs. πρόφρων δὲ καὶ κείνοις ἄειδ' ἐν Παλίῳ Μοισᾶν ὁ κάλλιστος χορός (Pauw: ἀείδει Παλίῳ codd.) N. 5.22

ἀείσομαι χαίταν στεφάνοισι ἁρμόζων I. 7.39

χρύσεαι δἓξ ὑπὲρ αἰετοῦ ἄειδον Κηληδόνες Pae. 8.71

b sing of, celebrate c. acc.

ἀείδει μὲν ἄλσος ἁγνὸν τὸ τεὸν O. 5.10

ἀγῶνα δ' ἐξαίρετον ἀεῖσαι θέμιτες ὦρσαν Διός O. 10.24

Λυδῷ γὰρ Ἀσώπιχον ἐν τρόπῳ ἐν μελέταις τ' ἀείδων ἔμολον O. 14.18

τὸν Εὐφάνης ἐθέλων γεραιὸς προπάτωρ σὸς ἄεισέν ποτε, παῖ (Hermann, Boeckh: ὁ σὸς ἀείσεται παῖ codd.: ἀείσεται, παῖ, ὁ σός Mommsen: locus non sanatus.) N. 4.90

εἰ δὲ Θεμίστιον ἵκεις ὥστ' ἀείδειν, μηκέτι ῥίγει N. 5.50

γνώτ' ἀείδω θεῷ τε καὶ ὅστις ἁμιλλᾶται N. 10.31

οὐκ ἄγνωτ' ἀείδω Ἰσθμίαν ἵπποισι νίκαν I. 2.12

τί κάλλιον ἢ βαθύζωνόν τε Λατὼ καὶ θοᾶν ἵππων ἐλάτειραν ἀεῖσαι; fr. 89a. 3. pass.

σε ἀμφὶ κᾶπον Ἀφροδίτας ἀειδόμενον P. 5.24

πολλοῖσι μὲν γὰρ ἀείδεται νικαφόροις ἐν ἀέθλοις θρέψαισα καὶ θοαῖς ὑπερτάτους ἥρωας ἐν μάχαις (Αἴγινα sc.) P. 8.25

παῖς ὁ Θεαρίωνος ἀρετᾷ κριθεὶς εὔδοξος ἀείδεται Σωγένης N. 7.8

fig. ἀείδετο δὲ πὰν τέμενος τερπναῖσι θαλίαις was filled with the songs of O. 10.76

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • ἀείδω — il.Parv.. pres subj act 1st sg (epic ionic) ἀείδω il.Parv.. pres ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • αείδω — ἀείδω (Α) βλ. άδω …   Dictionary of Greek

 • ἀείδῃ — ἀείδω il.Parv.. pres subj mp 2nd sg (epic ionic) ἀείδω il.Parv.. pres ind mp 2nd sg (epic doric ionic aeolic) ἀείδω il.Parv.. pres subj act 3rd sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀείσατε — ἀείδω il.Parv.. aor imperat act 2nd pl (epic ionic) ἀ̱είσατε , ἀείδω il.Parv.. aor ind act 2nd pl (epic doric ionic aeolic) ἀείδω il.Parv.. aor ind act 2nd pl (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀείσει — ἀείδω il.Parv.. aor subj act 3rd sg (epic ionic) ἀείδω il.Parv.. fut ind act 3rd sg (epic doric ionic aeolic) ἀείδω il.Parv.. fut ind mid 2nd sg (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀείσουσιν — ἀείδω il.Parv.. aor subj act 3rd pl (epic ionic) ἀείδω il.Parv.. fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀείδω il.Parv.. fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀίδῃ — ἀείδω il.Parv.. pres subj mp 2nd sg ἀείδω il.Parv.. pres ind mp 2nd sg ἀείδω il.Parv.. pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ᾄδῃ — ἀείδω il.Parv.. pres subj mp 2nd sg ἀείδω il.Parv.. pres ind mp 2nd sg ἀείδω il.Parv.. pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ᾄσατε — ἀείδω il.Parv.. aor imperat act 2nd pl ᾄ̱σατε , ἀείδω il.Parv.. aor ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀείδω il.Parv.. aor ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ᾄσουσι — ἀείδω il.Parv.. aor subj act 3rd pl (epic) ἀείδω il.Parv.. fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀείδω il.Parv.. fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ᾄσουσιν — ἀείδω il.Parv.. aor subj act 3rd pl (epic) ἀείδω il.Parv.. fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀείδω il.Parv.. fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”